ACCESEAZĂ FONDURI EUROPENE PENTRU AFACEREA TA!

Daca sunteti interesati de modalitătile obtinerii fondurilor europene, LOREDO SRL in parteneriat cu Como Consulting va ofera solutiile de care aveti nevoie.

•     Aveţi nevoie de consultanţă şi nu ştiţi cui să vă adresaţi?
•     Doriţi să dezvoltaţi activitatea Dvs. dar nu aveţi capital suficient?
•     Doriţi să aflaţi mai multe despre fondurile nerambursabile?
•     Consideraţi prea complicat elaborarea unui proiect?
•     Aveţi nevoie de un specialist pentru realizarea planurilor Dvs.?

Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) este institutia care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. APIA este reprezentata in teritoriu de 42 de centre judetene şi 266 centre locale. Incepand cu 1 ianuarie 2007, APIA deruleaza fondurile europene pentru implementarea masurilor de sprijin finantate din Fondul European pentru Garantare in Agricultura (FEGA). Subventiile se acorda sub forma de plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) si in cadrul masurilor de piata pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, APIA administreaza sistemul de certificate de export-import si garantii pentru importul si exportul produselor agricole, elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole.

Cum accesezi Fonduri Europene?

1.  Definirea proiectului si a obiectivelor acestuia (investitia pentru care se solicita finantare),
2.  Contactarea firmei de consultanta pentru informare cu privire la:

•     sursele de finantare existente
•     conditiile de eligibilitate specificate in ghidul solicitantului
•     lista documentatiilor tehnice si documentelor care stau la baza finantarii nerambursabile

3.  Semnarea contractului de servicii de consultanta pentru:

•     elaborarea cererii de finantare si a documentelor care se anexeaza la cererea de finantare, in conformitate cu ghidul solicitantului aferent masurii identificate (activitate consultanta);
•     intocmirea dosarului cererii de finantare, pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar;
•     intocmirea draftului raspunsurilor la solicitarile de clarificari emise de autoritatea de management;
•     managementul executiei investitiei, respectiv elaborarea draft-urilor pentru urmatoarele documente:
•     rapoarte de progres
•     documente aferente implementarii (e.g. notificari/acte aditionale la contractul de finantare)
•     dosare de achizitii
•     o cereri de plata si cereri de rambursare a cheltuielilor.

4.  Depunerea cererii de finantare,
5.  Evaluarea cererii de finantare de catre Autoritatea de Management:

•     verificarea conformitatii administrative si a eligiblitatii proiectului
•     evaluarea tehnica, financiara si economica a proiectului

6.  Semnarea contractului de finantare (in cazul eligibilitatii proiectului);
7.  Implementarea proiectului (atingerea obiectivului specific stabilit).

COMO Consuting, companie de consultanta certificata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare europeana, cu o activitate de consultanta in accesarea fondurilor europene de peste 12 ani, va poate sprijini de-a lungul acestui demers.
Contactati-ne si vom fi alaturi de dvs. in acțiunea întreprinsa în scopul obținerii finantarii nerambursabile dorite

Date de contact:

Monica Cojocaru

Mobil: 0766 466 827

e-mail: monica.cojocaru@comoconsulting.ro

Va informam ca urmeaza lansarea sesiuneii de depunere a solicitarilor de finatare nerambursabile  pentru deschiderea si dezvoltarea activitatilor neagricole in zonele rurale  in suma de pina la  200.000 eur 

sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanţii eligibili  pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.